Chương trình – Linkedin Online Mentoring 1-1

Current Status
Not Enrolled
Price
5000000
Get Started

Khoá học Content

Chương 1: Tổng quan về nền tảng Linkedin và Personal Branding
Chương 2: Hướng dẫn A-Z về xây dựng Linkedin Profile
Chương 3: Hướng dẫn phát triển network trên Linkedin
Chương 4: Lập kế hoạch phát triển nội dung và xây dựng thương hiệu cá nhân trên Linkedin
Chương 5: Hướng dẫn sáng tạo nội dung Linkedin
1 of 2